Välkommen till

SPC - Stockholm Pellets Center



Vi har valt ut två bra leverantör som kompletterar varandra i utbud och leveranssätt.

Bägge är stora aktörer med säkra råvaruleveranser, inte minst viktigt när det är riktigt kallt.



Beställ SCANDBIO (f.d. Agrol/Neova) här.


Beställ SCA BioNORR här.




Bäst via mail: pellets@spc-pellets.se


Via telefon:
08 722 00 25




Vi  även säljer reservdelar till alla fabrikat och modeller som vi tidigare har installerat.

Främst modeller från tillverkarna EcoTec, Ariterm och Effecta.




Uppdaterad 160918 - © Copyright 2003-2016 Camelont Production AB



















SPC-logga



Made with Namu6